LODEWIJK DE VADDER (1605-1655)
Paintings, Drawings, Prints & Tapestries

1895 Munich K niglicher Kunstaustellungspalast Sammlung Schubart Gem lde lterer Meister

1895 Munich K niglicher Kunstaustellungspalast Sammlung Schubart Gem lde lterer Meister